ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

PRVNÍ NÁVŠTĚVA KARLA IV.

21.01.2016 07:54

Dnes 29. září naši družinu poprvé navštívil sám král český a císař římský Karel IV. Za zvuku fanfáry vznešeným krokem vstoupil do dveří naší herny. Všechny děti ihned poklekly a vzdaly tak hold našemu králi. Král dětem pokynul a milostivě jim dovolil usednout. Děti pozorně vyslechly královu řeč. Král dětem také přidělil úkol na měsíc říjen. Jejich úkolem bude výtvarně ztvárnit počáteční písmeno svého křestního jména a také jména krále. A jak král slíbil, pokud bude spokojen, bude k dětem štědrý. Už se těšíme!

 

(Fotky si můžete prohlédnout na www.facebook.com/media/set/?set=a.1499401970354022.1073741827.1487714928189393&type=3&uploaded=7 )