ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

UPOZORNĚNÍ

17.12.2015 21:47

Upozorňujeme rodiče, že školní družina i její zájmové činnosti jsou v provozu pouze do 16 hodin. Pokud si rodiče dítě do 16 hodin nevyzvednou, jsou vychovatelky povinny tuto skutečnost ohlásit na policii.