ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

UPOZORNĚNÍ

26.01.2016 21:12

Ve čtvrtek 28. ledna budou dětem předána pololetní vysvědčení. Vysvědčení se budou předávat 4. vyučovací hodinu a děti půjdou na oběd dříve. 

1. ročník - 10:30

2. ročník - 10:35

3. ročník - 10:40

4. ročník - 10:45

5. ročník - 10:50

V pátek 29. lednou jsou pololetní prázniny. Nikdo z rodičů neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny. Proto školní družina nebude o prázninách v provozu.