ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

01.09.2015 13:20

V tomto školním roce nově zavádíme specializované zájmové činnosti. Tyto činnosti budou probíhat jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc, podle počtu přihlášených dětí, a budou od 14:30 do 16:00. Jsou to:

> „Aťáček“ - výtvarné techniky, keramika, práce se sochařskou hlínou -  bude probíhat ve středu - vede K. Fialová

> „Muzicírování“ - zpívání s kytarou, rytmika, pohybové hry, hra na Orfovy nástroje a flétnu - bude probíhat ve čtvrtek - vede M. Strachoňová

> "Knihomil" - pohybové, výtvarné a dramatické hry inspirované knihami - bude probíhat v úterý - vede K. Horváthová

> "Kuchtík" - příprava jednoduchých pokrmů, vaření - bude probíhat v pondělí - vede K. Horváthová

Aťáček a Kuchtík jsou náročnější na materiál, proto bude vybírán poplatek, jednou měsíčně cca 50 Kč. Podrobné vyúčtování bude k nahlédnutí u vychovatelky, která zájmovou činnost vede.