ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

22.09.2016 09:16

Všechny zájmové činnosti začnout v říjnu. Bližší informace dostanou děti od paní vychovatelek.