ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Ze schůzky s rodiči

18.09.2018 08:34

V pondělí 17. záři proběhla ve školní družině schůzka s rodiči. Vychovatelky seznámily rodiče se běžným provozem školní družiny, připomněly rodičům, co jejich dítě ve školní družině potřebuje. Představily rodičům také všechny zájmové činnosti a znovu připomněly odevzdání přihlášek do zájmových činností. Hovořilo se také o pitném režimu, omlouvání ze ŠD, odchodech na kroužky, výletech, akcích pro rodiče a prázdninovém provozu.

  • pokud rodiče mají zájem o nějakou zájmovou činnost, musí vyplnit přihlášku, co nejdříve, zájmové činnosti začínají od 1.10.
  • omluvy a komunikace mezi ŠD a rodiči probíhá písemnou formou prostřednictvím sešitu ŠD
  • pokud dítě z jakéhokoli důvodu nejde do jiného zájmového útvaru, rodiče musí písemně (sešit ŠD) oznámit vychovatelce, že dítě zůstává v družině 
  • telefony děti nenechávají v aktovkách, nosí si je do třídy, kde je vychovatelka uschová
  • děti mají do družiny náhradní oblečení - tepláky, v zimě oteplovačky, spodní prádlo, případně staré triko na výtvarné a pracovní činnosti a také malou svačinku, každý den ve 14:00 společně svačíme
  • na prázdniny je třeba děti včas přihlásit, minimální počet dětí je 15, obědy budou zajištěny jinde za plnou cenu, je možné, že prázdninovému provozu budou bránit stavební práce v budově školy
  • pitný režim - 50 Kč
  • papírové kapesníky
  • webové stránky ŠD