ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

KATEŘINA HORVÁTHOVÁ

Kromě práce ve školní družině se aktivně věnuje skautingu s rojem Světlušek a vede cvičení rodičů s dětmi, které organizuje místní tělovýchovná jednota.

Vede zájmovou činnost Kuchtík a Knihomil.

Vystudovala obor vychovatelství na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze.