ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

21.03.2016 21:21

Vážení rodiče, v průběhu letošního léta projde naše škola významnou stavební úpravou (propojení jídelny s budovou školy). Náročnost této akce si vyžaduje i určitá organizační opatření, která zasáhnou do chodu školy.
Ředitel školy proto vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny v termínech 24., 27. - 30. 6. 2016 a 1. a 2. 9. 2016. Vysvědčení za školní rok 2015 – 2016 bude vydáno ve čtvrtek 23. 6. 2016.  
Zahájení školního roku 2016 – 2017 proběhne v pondělí 5. 9. 2016.

Organizační změny byly projednány a schváleny zřizovatelem. Omlouváme se tímto všem, kterých se organizační změny dotknou, a doufám, že se nám všem společně podaří obtíže a omezení, které nás během letních měsíců čekají, zdárně překonat.
Mgr. Jan Krakovič – ředitel školy