ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

I v tomto školním roce chystáme pro děti ze školní družiny specializované zájmové činnosti.

AŤÁČEK – keramická výtvarná dílna – 1x za měsíc, středa, vede K. Fialová

KUCHTÍK – vaření pro děti, příprava jednoduchých pokrmů, 1x za měsíc, pondělí, vede K. Horváthová

MUZICÍROVÁNÍ – hudební průprava, zpívání, flétničky,  v tomto školním roce nebude

KNIHOMIL  - dramatické hry motivované knižní předlohou, hlasová průprava, pohybová průprava, přednes, každý čtvrtek, vede K. Horváthová

ŠIKULOVÉ - tradiční i netradiční výtvarné techniky, 1x za 14 dní úterý, vede A. Štolová

Na tyto zájmové činnosti je nutné děti přihlásit při zápisu do ŠD. Tyto zájmové činnosti budou probíhat pravidelně v daném termínu od 14:30 do 16:00. Během činnosti děti nevyzvedávejte a počítejte s nimi v plánování dalších kroužků Vašich dětí. Některé zájmové činnosti mohou navštěvovat i děti, které do družiny nechodí. Bližší informace Vám dá vychovatelka, která zájmovou činnost vede.