ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

I v tomto školním roce chystáme pro děti ze školní družiny specializované zájmové činnosti.

AŤÁČEK – keramická výtvarná dílna – 1x za měsíc, středa, vede K. Fialová

KUCHTÍK – vaření pro děti, příprava jednoduchých pokrmů, 1x za měsíc, pondělí, vede K. Horváthová

MUZICÍROVÁNÍ – hudební průprava, zpívání, flétničky, úterý jednou za 14 dní, vede M. Strachoňová

KNIHOMIL  - dramatické hry motivované knižní předlohou, hlasová průprava, pohybová průprava, přednes, každý čtvrtek, vede K. Horváthová

Na tyto zájmové činnosti je nutné děti přihlásit při zápisu do ŠD. Zájmové činnosti budou probíhat pravidelně v daném termínu od 14:30 do 16:00. Během činnosti děti nevyzvedávejte a počítejte s nimi v plánování dalších kroužků Vašich dětí. Některé zájmové činnosti mohou navštěvovat i děti, které do družiny nechodí. Bližší informace Vám dá vychovatelka, která zájmovou činnost vede.