ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Nový školní rok 2019/2020

13.09.2019 20:10

     Se začátkem školního roku máte Vy, rodiče, spoustu otázek. Na spoustu z nich najdete odpovědi již při zápisu do školní družiny, odpovědi na jiné dostanete v průběhu docházky Vašeho dítěte do družiny. Pokud i přesto se objeví něco, na co odpověď neznáte, nebojte se a zeptejte se přímo vychovatelky, která o Vaše dítě pečuje.

     Polovina záři je za námi a Vy byste už měli tak trochu vědět, které zájmové útvary bude Vaše dítě navštěvovat. Tedy i zájmové činnosti ve školní družině. Pro připomenutí jsou to tyto:

KUCHTÍK - vaření, pondělí 14:30 - 16:00, K. Horváthová

MUZICÍROVÁNÍ - zpěv s kytarou, Orfovy nástroje, úterý 14:30 - 16:00, M. Strachoňová

AŤÁČEK - práce s keramikou, středa 14:30 - 16:00, K. Fialová

KNIHOMIL - dramatické a jiné hry motivované knihami, čtvrtek 14:30 - 16:00, K. Horváthová

Pokud jste rozhodnuti a ještě jste neodevzdali přihlášku, udělejte to nejpozději do pondělí 23. září, aby mohly zájmové činnosti v říjnu začít.