ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Ředitelské volno

26.10.2016 22:09

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 18. 11. 2016

Důvod: odstraňování nedostatků a kontrola provozu a zařízení po přístavbě spojovací chodby.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni zápisem v ŽK žáka.

Dálkový přístup k podrobnějším informacím je umožněn na www školy. zs2.nmnm.cz

Děti, které chodí do školní družiny, mohou jejich rodiče přihlásit na tento den do ŠD. Družina bude v provozu, pokud počet přihlášených dětí bude aspoň 15. Obědy zajistí školní jídelna, cena oběda bude 54 Kč.