ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

VELKÁ DVORNÍ SLAVNOST - pozvánka

06.05.2016 09:47

 

            

    U příležitosti oslav narozenin našeho císaře a krále Karla IV. pořádáme pro všechny děti i jejich rodiče VELKOU DVORNÍ SLAVNOST. Slavnost se koná 19. května 2016 v 15:30 na školním "dvoře". Náš milostivý císař u této příležitosti pasuje obyvatele naši nových měst na rytíře. Poté se můžete těšit na spoustu zajímavých kratochvílí, vhodných pro rytíře - šerm, boj se štítem, střelba z praku... Můžete se potěšit s malými ovečkami či obdivovat umění místního řemeslníka. Svůj stánek zde bude mít i věštkyně, která Vám vyjeví Vaši budoucnost.