ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

03.09.2016 20:45

I v tomto školním roce chystáme pro děti ze školní družiny specializované zájmové činnosti.

AŤÁČEK – keramická výtvarná dílna – 1x za měsíc, středa, vede K. Fialová

KUCHTÍK – vaření pro děti, příprava jednoduchých pokrmů, 1x za měsíc, pondělí, vede K. Horváthová

MUZICÍROVÁNÍ – hudební průprava, zpívání, flétničky, 1x za 14 dní, úterý, vede M. Strachoňová

KNIHOMIL  - dramatické hry motivované knižní předlohou, 1x za 14 dní, čtvrtek, vede K. Horváthová

Na tyto zájmové činnosti je nutné děti přihlásit při zápisu do ŠD. Přednostně budou do těchto zájmových činností  zařazeny děti 1. -3. ročníků. 

Tyto zájmové činnosti budou probíhat pravidelně v daném termínu od 14:30 do 16:00. Během činnosti děti nevyzvedávejte a počítejte s nimi v plánování dalších kroužků Vašich dětí.