ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Bleskovky

LABRADOŘÍ PAC

01.02.2016 20:59
Společně s dětmi se již těšíme na 3. března, kdy nás navštíví paní Martina Junaštíková s ukázkou canisterapie. Paní Martinu přivítáme ve 13 hodin.  Vybíráme 40,-Kč.

UPOZORNĚNÍ

26.01.2016 21:12
Ve čtvrtek 28. ledna budou dětem předána pololetní vysvědčení. Vysvědčení se budou předávat 4. vyučovací hodinu a děti půjdou na oběd dříve.  1. ročník - 10:30 2. ročník - 10:35 3. ročník - 10:40 4. ročník - 10:45 5. ročník - 10:50 V pátek 29. lednou jsou pololetní prázniny. Nikdo z rodičů neprojevil zájem o umístění dítěte do školní družiny. Proto školní družina nebude o prázninách v provozu.

Knihomil

22.01.2016 20:17
V tomto pololetí školního roku se budeme scházet vždy v sudý týden v úterý od 14:30 do 16 hodin. Rádi mezi sebou přivítáme nové "Knihomily". Pokud tedy máte Vy nebo Vaše děti zájem o náš minidramaťáček, ve kterém je všechno inspirované knihami, přijďte.
V těchto dnech probíhá průzkum docházky pro příští školní rok. Dotazníčky, které děti dostaly, vyplňte a odevzdejte co nejdříve. Děkujeme
V úterý 22. 12. 2015 bude provoz školní družiny od 10:30 pouze do 15 hodin. Dále vedoucí vychovatelka oznamuje, že během vánočních prázdnin - od 28.12. do 31.12.- bude školní družina uzavřena.

UPOZORNĚNÍ

17.12.2015 21:47
Upozorňujeme rodiče, že školní družina i její zájmové činnosti jsou v provozu pouze do 16 hodin. Pokud si rodiče dítě do 16 hodin nevyzvednou, jsou vychovatelky povinny tuto skutečnost ohlásit na policii.

MUZIKANTI POZOR!

08.11.2015 20:22
Muzicírování se přesouvá z lichých týdnů na sudé! Takže zpívat, hrát a tančit se bude už tento týden - 12. listopadu - od 14:30 do 15:55.
Z důvodu nezájmu NEBUDE v době podzimních prázdnin (29.10 - 30.10.) školní družina v provozu.

Zájmové činnosti

06.10.2015 21:31
Od 5. října začaly specializované zájmové činnosti v naší družině. Na přesný termín se ptejte vychovatelky, která má danou zájmovou činnost na starosti.
V tomto školním roce nově zavádíme specializované zájmové činnosti. Tyto činnosti budou probíhat jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc, podle počtu přihlášených dětí, a budou od 14:30 do 16:00. Jsou to: > „Aťáček“ - výtvarné techniky, keramika, práce se sochařskou hlínou -  bude probíhat ve středu - vede K. Fialová > „Muzicírování“ - zpívání s kytarou, rytmika, pohybové hry, hra na Orfovy nástroje a flétnu - bude probíhat ve čtvrtek - vede M. Strachoňová > "Knihomil" - pohybové, výtvarné a dramatické hry inspirované knihami - bude probíhat v úterý - vede K. Horváthová >...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>